ADATVÉDELEM

Az oldal üzemeltetője: Rockholding Kft.

A SaS Ingatlanok a Házbank.hu rendszerének tagja. A Házbank.hu pénzügyileg, valamint jogilag független ingatlanirodák országos hálózata, mely széleskörű, ingatlannal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

Cégnév: Sil and Silk Kft.
Adatkezelő neve: Rockholding Kft.
Székhely: 1032 Budapest Vályog utca 14 fsz. 1.
Adószám: 13583392-241
Tel: 06305157825
Web: http://sites.hazbank.hu/sasingatlanok

A http://sites.hazbank.hu/sasingatlanok weboldal (továbbiakban: a Weboldal) üzemeltetője a(z) SaS Ingatlanok (a továbbiakban: SaS Ingatlanok) A(z) SaS Ingatlanok ezúton tájékoztatja a http://sites.hazbank.hu/sasingatlanok weboldal felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó) arról, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatokat milyen elvek alapján kezeljük, gyakorlatban milyen esetekben használjuk fel, illetve az érintettek milyen módjai és lehetőségei vannak a jogai érvényesítésekor. Amennyiben a Weboldal a Felhasználótól bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések szerint járunk el.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A SaS Ingatlanok kizárólag csak olyan személyes adatokat kezel, melyeket a Felhasználó által korábban űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott. A Felhasználó hozzájárul a személyes adatainak megadásával, hogy a SaS Ingatlanok kezelje, illetve nyilvántartsa azokat. Az e-mail címének megadásával a Felhasználó engedélyezi, hogy részére a SaS Ingatlanok a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, tájékoztatókat küldjön.

A SaS Ingatlanok piackutatás és weboldal látogatottság mérésének céljából kezelheti a Felhasználó által használt számítástechnikai eszköze, internetes böngészőprogramja és címe által automatikusan generálódó technikai adatokat. Ilyen adatok lehetnek: IP-cím, felhasználás időpontja, látogatott weboldalak, böngészőprogram, valamint cookie, ami a böngésző beazonosítását teszi lehetővé. Ezen adatok a statisztikai adatgyűjtést segítik, melyet SaS Ingatlanok csak azonosításra alkalmatlan formában használ fel. Ehhez a http://sites.hazbank.hu/sasingatlanok felkeresésekor a Weboldal hozzájárulást kér a Felhasználótól.

A SaS Ingatlanok az adatkezelés során betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, úgy mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv), az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit.

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének célja az, hogy a SaS Ingatlanok a szolgáltatásairól a Felhasználót tájékoztassa (személyes, írásos vagy elektronikus úton). A SaS Ingatlanok kizárólag a következő célok elérésének érdekében kezeli a Felhasználó személyes adatait: a SaS Ingatlanok szolgáltatásai felé támasztott igények legtökéletesebb kielégítése; piackutatás, statisztikai elemzések készítése; a SaS Ingatlanok szolgáltatásainak ismertetése. A Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a SaS Ingatlanok a fenti célok eléréséhez használja fel. A SaS Ingatlanok a személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át, kivétel: azon ingatlanértékesítők részére, akik a SaS Ingatlanok márkanév használatára jogosultak a szerződésük időtartama alatt; a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők.

A Felhasználó jogosult az adatai módosítására, változtatására illetve törlésére, amennyiben a törvény nem korlátozza azt. Joga van tájékozódni SaS Ingatlanok által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Felhasználó ezzel kapcsolatos kéréseit a SaS Ingatlanok terjesztheti elő. A SaS Ingatlanok az adatmódosításra illetve –törlésre vonatkozó kérelmet legfeljebb 8 napon belül megteszi a szükséges lépéseket és végrehajtja az intézkedést. A Felhasználó a személyes adatok kezelésének megtiltása esetén néhány szolgáltatást nem, vagy csak korlátozott formában tud igénybe venni.

Elektronikus hírleveleket a SaS Ingatlanok csak azon Felhasználóinak küldheti, akik ehhez előzetesen hozzájárultak. A Felhasználónak lehetősége van leiratkozni a hírlevélről, melyet a hírlevél alján található leiratkozás linkre kattintva tehet meg.

A SaS Ingatlanok megtesz minden biztonsági lépést annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű védelme biztosítva legyen illetve, hogy megakadályozza, hogy jogosulatlan megváltoztassa, megsemmisítse és felhasználja.

A Weboldalon találhatóak olyan, nem SaS Ingatlanok által kezelt oldalakra irányító linkek, melyekre kattintva a Felhasználó elhagyja a Weboldalt. Ilyen esetben a Felhasználó adatainak kezelése azon oldal által történik. A SaS Ingatlanok nem felelős a más oldalak által gyűjtött adatok kezeléséért.

A Weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:
Rockholding Kft.
Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
Telefon: +36 30 958 7608
E-mail: info@hazbank.hu

KAPCSOLAT

Név: SaS Ingatlanok
Tel: 06305157825
E-mail: info@silandsilk.hu