ADATVÉDELEM

Az oldal üzemeltetője: Házbank.hu Kft.

A Fészekrakó Ingatlaniroda a Házbank.hu rendszerének tagja. A Házbank.hu pénzügyileg, valamint jogilag független ingatlanirodák országos hálózata, mely széleskörű, ingatlannal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

Ingatlaniroda neve: Fészekrakó Ingatlaniroda
Adatkezelő neve: Házbank.hu
Székhely: 2030 Erd, Kárpáti utca 9.
Adószám: 67805479-1-33
Tel: 06-30-889-26-55
Web: http://sites.hazbank.hu/feszekrako

A http://sites.hazbank.hu/feszekrako weboldal (továbbiakban: a Weboldal) üzemeltetője a(z) Fészekrakó Ingatlaniroda (a továbbiakban: Fészekrakó Ingatlaniroda) A(z) Fészekrakó Ingatlaniroda ezúton tájékoztatja a http://sites.hazbank.hu/feszekrako weboldal felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó) arról, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatokat milyen elvek alapján kezeljük, gyakorlatban milyen esetekben használjuk fel, illetve az érintettek milyen módjai és lehetőségei vannak a jogai érvényesítésekor. Amennyiben a Weboldal a Felhasználótól bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések szerint járunk el.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Fészekrakó Ingatlaniroda kizárólag csak olyan személyes adatokat kezel, melyeket a Felhasználó által korábban űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott. A Felhasználó hozzájárul a személyes adatainak megadásával, hogy a Fészekrakó Ingatlaniroda kezelje, illetve nyilvántartsa azokat. Az e-mail címének megadásával a Felhasználó engedélyezi, hogy részére a Fészekrakó Ingatlaniroda a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, tájékoztatókat küldjön.

A Fészekrakó Ingatlaniroda piackutatás és weboldal látogatottság mérésének céljából kezelheti a Felhasználó által használt számítástechnikai eszköze, internetes böngészőprogramja és címe által automatikusan generálódó technikai adatokat. Ilyen adatok lehetnek: IP-cím, felhasználás időpontja, látogatott weboldalak, böngészőprogram, valamint cookie, ami a böngésző beazonosítását teszi lehetővé. Ezen adatok a statisztikai adatgyűjtést segítik, melyet Fészekrakó Ingatlaniroda csak azonosításra alkalmatlan formában használ fel. Ehhez a http://sites.hazbank.hu/feszekrako felkeresésekor a Weboldal hozzájárulást kér a Felhasználótól.

A Fészekrakó Ingatlaniroda az adatkezelés során betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, úgy mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv), az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit.

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének célja az, hogy a Fészekrakó Ingatlaniroda a szolgáltatásairól a Felhasználót tájékoztassa (személyes, írásos vagy elektronikus úton). A Fészekrakó Ingatlaniroda kizárólag a következő célok elérésének érdekében kezeli a Felhasználó személyes adatait: a Fészekrakó Ingatlaniroda szolgáltatásai felé támasztott igények legtökéletesebb kielégítése; piackutatás, statisztikai elemzések készítése; a Fészekrakó Ingatlaniroda szolgáltatásainak ismertetése. A Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Fészekrakó Ingatlaniroda a fenti célok eléréséhez használja fel. A Fészekrakó Ingatlaniroda a személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át, kivétel: azon ingatlanértékesítők részére, akik a Fészekrakó Ingatlaniroda márkanév használatára jogosultak a szerződésük időtartama alatt; a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők.

A Felhasználó jogosult az adatai módosítására, változtatására illetve törlésére, amennyiben a törvény nem korlátozza azt. Joga van tájékozódni Fészekrakó Ingatlaniroda által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Felhasználó ezzel kapcsolatos kéréseit a Fészekrakó Ingatlaniroda terjesztheti elő. A Fészekrakó Ingatlaniroda az adatmódosításra illetve –törlésre vonatkozó kérelmet legfeljebb 8 napon belül megteszi a szükséges lépéseket és végrehajtja az intézkedést. A Felhasználó a személyes adatok kezelésének megtiltása esetén néhány szolgáltatást nem, vagy csak korlátozott formában tud igénybe venni.

Elektronikus hírleveleket a Fészekrakó Ingatlaniroda csak azon Felhasználóinak küldheti, akik ehhez előzetesen hozzájárultak. A Felhasználónak lehetősége van leiratkozni a hírlevélről, melyet a hírlevél alján található leiratkozás linkre kattintva tehet meg.

A Fészekrakó Ingatlaniroda megtesz minden biztonsági lépést annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű védelme biztosítva legyen illetve, hogy megakadályozza, hogy jogosulatlan megváltoztassa, megsemmisítse és felhasználja.

A Weboldalon találhatóak olyan, nem Fészekrakó Ingatlaniroda által kezelt oldalakra irányító linkek, melyekre kattintva a Felhasználó elhagyja a Weboldalt. Ilyen esetben a Felhasználó adatainak kezelése azon oldal által történik. A Fészekrakó Ingatlaniroda nem felelős a más oldalak által gyűjtött adatok kezeléséért.

A Weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:
Házbank.hu Kft.
Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
Telefon: +36 30 958 7608
E-mail: info@hazbank.hu

KAPCSOLAT

Név: Fészekrakó Ingatlaniroda
Tel: 06-30-889-26-55
E-mail: herczegne@gmail.com