ADATVÉDELEM

Az oldal üzemeltetője: Rockholding Kft.

A Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. a Házbank.hu rendszerének tagja. A Házbank.hu pénzügyileg, valamint jogilag független ingatlanirodák országos hálózata, mely széleskörű, ingatlannal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

Cégnév: Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt.
Adatkezelő neve: Rockholding Kft.
Székhely: Hárs utca 9
Adószám: 21170469-2-43
Tel: 06202564966 0617967423
Web: http://sites.hazbank.hu/tompa10ingatlan

A http://sites.hazbank.hu/tompa10ingatlan weboldal (továbbiakban: a Weboldal) üzemeltetője a(z) Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt.) A(z) Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. ezúton tájékoztatja a http://sites.hazbank.hu/tompa10ingatlan weboldal felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó) arról, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatokat milyen elvek alapján kezeljük, gyakorlatban milyen esetekben használjuk fel, illetve az érintettek milyen módjai és lehetőségei vannak a jogai érvényesítésekor. Amennyiben a Weboldal a Felhasználótól bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések szerint járunk el.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. kizárólag csak olyan személyes adatokat kezel, melyeket a Felhasználó által korábban űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott. A Felhasználó hozzájárul a személyes adatainak megadásával, hogy a Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. kezelje, illetve nyilvántartsa azokat. Az e-mail címének megadásával a Felhasználó engedélyezi, hogy részére a Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, tájékoztatókat küldjön.

A Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. piackutatás és weboldal látogatottság mérésének céljából kezelheti a Felhasználó által használt számítástechnikai eszköze, internetes böngészőprogramja és címe által automatikusan generálódó technikai adatokat. Ilyen adatok lehetnek: IP-cím, felhasználás időpontja, látogatott weboldalak, böngészőprogram, valamint cookie, ami a böngésző beazonosítását teszi lehetővé. Ezen adatok a statisztikai adatgyűjtést segítik, melyet Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. csak azonosításra alkalmatlan formában használ fel. Ehhez a http://sites.hazbank.hu/tompa10ingatlan felkeresésekor a Weboldal hozzájárulást kér a Felhasználótól.

A Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. az adatkezelés során betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, úgy mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv), az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit.

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének célja az, hogy a Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. a szolgáltatásairól a Felhasználót tájékoztassa (személyes, írásos vagy elektronikus úton). A Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. kizárólag a következő célok elérésének érdekében kezeli a Felhasználó személyes adatait: a Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. szolgáltatásai felé támasztott igények legtökéletesebb kielégítése; piackutatás, statisztikai elemzések készítése; a Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. szolgáltatásainak ismertetése. A Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. a fenti célok eléréséhez használja fel. A Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. a személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át, kivétel: azon ingatlanértékesítők részére, akik a Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. márkanév használatára jogosultak a szerződésük időtartama alatt; a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők.

A Felhasználó jogosult az adatai módosítására, változtatására illetve törlésére, amennyiben a törvény nem korlátozza azt. Joga van tájékozódni Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Felhasználó ezzel kapcsolatos kéréseit a Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. terjesztheti elő. A Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. az adatmódosításra illetve –törlésre vonatkozó kérelmet legfeljebb 8 napon belül megteszi a szükséges lépéseket és végrehajtja az intézkedést. A Felhasználó a személyes adatok kezelésének megtiltása esetén néhány szolgáltatást nem, vagy csak korlátozott formában tud igénybe venni.

Elektronikus hírleveleket a Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. csak azon Felhasználóinak küldheti, akik ehhez előzetesen hozzájárultak. A Felhasználónak lehetősége van leiratkozni a hírlevélről, melyet a hírlevél alján található leiratkozás linkre kattintva tehet meg.

A Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. megtesz minden biztonsági lépést annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű védelme biztosítva legyen illetve, hogy megakadályozza, hogy jogosulatlan megváltoztassa, megsemmisítse és felhasználja.

A Weboldalon találhatóak olyan, nem Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. által kezelt oldalakra irányító linkek, melyekre kattintva a Felhasználó elhagyja a Weboldalt. Ilyen esetben a Felhasználó adatainak kezelése azon oldal által történik. A Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. nem felelős a más oldalak által gyűjtött adatok kezeléséért.

A Weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:
Rockholding Kft.
Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
Telefon: +36 30 958 7608
E-mail: info@hazbank.hu

KAPCSOLAT

Név: Szűcsné és Társai Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt.
Tel: 06202564966 0617967423
E-mail: szucsmaria.ingatlan@gmail.com